Online prijava škode. Digitalno. Enostavno. V nekaj korakih. Brez obiska poslovalnice.

Prijavite škodo na domu in ostalem premoženju zaradi vloma, naravne nesreče ali drugih dejavnikov.

Predviden čas: 15 minut

Vpišite kontaktne podatke za obveščanje o reševanju primera

Vpišite svojo zavarovalno polico.

Če ste v polje polica, vpisali številko Potrdila o zavarovalnem kritju, ki je bilo izdano ob nakupu naprave, potem je potrebno v polje Ime in priimek zapisati naziv prodajalca naprave.

Kaj se je zgodilo?

Kdaj se je zgodila škoda?

Kje se je zgodila škoda?

Naložite fotografijo objekta.

Fotografija sprednje strani objekta

(pri samostojnem objektu naj bo vidna hišna številka, če gre za objekt z več enotami, pa naj bo vidna ID številka stanovanja/enote znotraj objekta)

Največja velikost posamezne priloge je 5 MB

Kaj je vzrok škode?